‘Het graf van de straatjongen’ ‘The grave of the street urchin’
De Vloek Van Het Zwarte Water
De Steentijdmensen van Ypenburg
Marcus van Eindhoven
De reconstructie van Trijntje
Het land van Hilde