De straatjongen uit Gouda

18e eeuw, Nieuwe Tijd

a-Gouda-P6010551b-2

Pijprokersgaten

Pijprokersgaten

Kopie van de schedel met gezichtsspieren.

Kopie van de schedel met gezichtsspieren.

d-Gouda-4-b-2

De gezichtsreconstructie van de Goudase jongen.

De gezichtsreconstructie van de Goudase jongen.

De tentoonstelling in de Sint-Janskerk te Gouda.

De tentoonstelling in de Sint-Janskerk te Gouda.

De Goudse straatjongen is gevonden bij opgravingen in de Sint-Janskerk te Gouda. Het bijzondere van zijn graf was dat zijn  hoofd richting het oosten lag in plaats van zoals gebruikelijk richting het westen. Meestal worden alleen priesters zo begraven maar uit alles blijkt dat deze jongeman eerder uit de sociale lagere klasse komt, en die worden juist níet in de kerk begraven. In de grafboeken komt hij niet voor. Deze jongen van 14-18 jaar had pijprokersgaten in zijn gebit en had in zijn jeugd verschillende perioden van ondervoeding en ernstige ziekten meegemaakt. In een publieksboek geschreven door Evert van Ginkel wordt het fictieve verhaal van deze jongen vertelt, verweven met bekende Goudse historische figuren. De opgraving met de vondsten krijgt ook een plaats in dit boek.

Opdrachtgever: Kerkbeheer hervormde Gemeente te Gouda

Tentoonstelling: de Sint-Janskerk te Gouda

Boektitel: ‘Het graf van de straatjongen’

Schrijver: Evert van Ginkel

ISBN: